Leren, zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanuit de beschermde woonomgeving van het gezinshuis ondersteunen wij jongeren/jong-volwassenen op hun weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen. Middels een individueel, ervaringsgericht woontrainingsprogramma kunnen deze, in eigen tempo ontdekken welke woonvorm het meest passend is.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Het gaat dan om jongvolwassenen die nu nog grote moeite hebben om de regie over het eigen leven te nemen. In ons gezinshuis zijn er 3 kamers voor beschermd wonen. Deze kamers zijn ruim van opzet en onderverdeeld in een; woon-zitgedeelte, slaapgedeelte en badkamer met toilet. Tevens heeft ieder zijn eigen keukenblok in de gemeenschappelijke woon- leefkeuken.

Kenmerken Beschermd wonen

 • Leren vanuit de kracht van het dagelijkse gewone leven.
 • Wonen met intensieve, specialistische begeleiding.
 • 3 woonplekken.

Tussenstapwoning

De doorstroom van beschermd wonen naar een meer zelfstandige woonvorm is vaak een te grote stap. Om deze stap te verkleinen en de doorstroom succesvoller te laten verlopen, hebben wij de “tussenstap woning” ontwikkeld.

Wonen in een tussenstap woning betekent dat je binnen het gezinshuis meer zelfstandig gaat wonen. Zo is het gezinshuis alleen nog via “buiten om” te bereiken. Op deze manier ontstaat er vanuit de veilige, familiaire context van het gezinshuis een nieuwe oefensituatie, zonder dat de 24 uurs begeleidings-aanwezigheid direct vervalt.

Kenmerken Tussenstapwoning

 • Zelfstandige woonunit binnen het gezinshuis.
 • Succesvoller in doorstroom.
 • 1 Woonplek.

Beschut wonen

Beschut wonen is wonen met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid. Voor beschut wonen hebben we een 2-tal zogenaamde “druppelwoningen”. Afhankelijk van het vaardigheden repertoire en de zorgvraag kan het dan gaan om een druppelwoning in de nabijheid van het gezinshuis of om een woning op maximaal 20 minuten afstand van het gezinshuis.

Jongeren die beschut wonen kunnen gebruik maken van de inloopfunctie van het gezinshuis. Op deze manier sta je er bij beschut wonen, nog niet helemaal alleen voor.

Kenmerken Beschut wonen

 • Zelfstandig wonen met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid.
 • Geplande individuele begeleiding naar behoefte.
 • 2 Woonplekken.

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is er op gericht om te zorgen dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven of gaat wonen, met zo min mogelijk professionele begeleiding. Ambulante woonbegeleiding is een vorm van pro actieve ondersteuning, wij ondersteunen je, maar nemen niet over. De ondersteuning die je krijgt vindt plaats in je eigen woon- en leefomgeving, school of werkplek.

Kenmerken Ambulante woonbegeleiding

 • Ondersteuning gericht op zo zelfstandig mogelijk mee (blijven) doen.
 • Levensloopgerichte ondersteuning
 • Geplande individuele begeleiding naar behoefte.

“Om welke woonvorm het ook gaat, het belangrijkste is… dat deze bijdraagt aan dagelijks geluk.”