Leren, zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanuit de beschermde woonomgeving van het gezinshuis ondersteunen wij jongeren/jongvolwassenen op hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk wonen.

Kamertraining

Kamertraining is er voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, maar nog te jong zijn om zelfstandig te gaan wonen.
Vanuit een gezinsvervangende omgeving ondersteunen wij deze jongeren in het vergroten van hun zelfredzaamheid.
Bij het trainen van zelfredzaamheid gaat het naast het aanleren van praktische vaardigheden, vooral om datgene wat een jongere sociaal, emotioneel of psychisch  aan kan.

Kenmerken Kamertraining

 • Ervaringsgericht leren vanuit een huiselijke omgeving.

 • Ook voor behandeling van gedragsproblematiek

 • Perspectief biedend.

Beschermd wonen

Beschermd wonen in ons gezinshuis er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Het gaat dan om jongvolwassenen die (nu nog) grote moeite hebben om de regie over het eigen leven te nemen. Beschermd wonen in het gezinshuis betekent wonen in een overzichtelijke, huiselijke omgeving met intensieve ondersteuning.

Kenmerken Beschermd wonen

 • Woonzorg met intensieve begeleiding en permanent toezicht.
 • Voor (jong) volwassenen met zware regieproblemen.
 • Financiering via WMO of WLZ.

Tussenstap woning

De doorstroom van beschermd wonen naar een meer zelfstandige woonvorm is vaak een te grote stap. Om deze stap te verkleinen en de doorstroom succesvoller te laten verlopen, hebben wij de “tussenstap woning” ontwikkeld.

Wonen in een tussenstap woning betekent dat je binnen het gezinshuis meer zelfstandig gaat wonen. Zo is het gezinshuis alleen nog via “buiten om” te bereiken. Op deze manier ontstaat er vanuit de veilige, familiaire context van het gezinshuis een nieuwe oefensituatie, zonder dat de 24 uurs begeleidings-aanwezigheid direct vervalt.

Kenmerken Tussenstap woning

 • Woonzorg met 24/7 begeleidingsaanwezigheid en begeleiding.
 • Levensloop gerichte ondersteuning.
 • 1 Woonplek.

Beschut wonen

Beschut wonen is wonen met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid. Voor beschut wonen hebben we een 2-tal zogenaamde “druppelwoningen”. Afhankelijk van het vaardigheden repertoire en de zorgvraag kan het dan gaan om een druppelwoning in de nabijheid van het gezinshuis of om een woning op maximaal 20 minuten afstand van het gezinshuis.

Jongeren die beschut wonen kunnen gebruik maken van de vaste inloop avond van het gezinshuis. Op deze manier sta je er bij beschut wonen, nog niet helemaal alleen voor.

Kenmerken Beschut wonen

 • Zelfstandig wonen met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid.
 • Geplande individuele begeleiding naar behoefte.
 • Je huurt een woning van het gezinshuis.

Ambulante Woonbegeleiding

Kenmerken Ambulante Woonbegeleiding

 • Begeleiding in de eigen woonomgeving.

 • Begeleiding in de eigen woonomgeving.

 • Financiering zowel via WMO als WLZ- zorg zonder verblijf.

   

“Om welke woonvorm het ook gaat, het belangrijkste is… dat deze bijdraagt aan dagelijks geluk.”