Gezinshuis Borne

Gezinshuis Borne

Op zoek naar een gezinshuis voor jongeren/jong volwassenen in de buurt van Borne? Dan bent u hier op het juiste adres.
Wij zijn geen gewone instelling maar bieden vanuit een familiaire context, gespecialiseerde begeleiding, behandeling, woontraining en 24 uurs woonzorg.

Ons gezinshuis bevindt zich in het buitengebied aan de rand van de Haaksbergse wijk De Veldmaat. De Veldmaat ligt in het NO van Haaksbergen. De Twentse steden Enschede en Hengelo liggen op 10 km afstand van ons gezinshuis en zijn zowel met het openbaar vervoer als met de fiets prima te bereiken.

Wat wij doen

Wij bieden gezinsgerichte jeugdzorg aan jongeren die door omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet meer thuis kunnen wonen. Voor jong volwassenen die langdurig afhankelijk zijn van 24/7 begeleidings-aanwezigheid of beschikbaarheid hebben wij verschillend woonmogelijkheden.

Wonen met toekomst perspectief

Doordat wij geen leeftijdsgrens hanteren, is er een naadloze overgang van Jeugdzorg naar WLZ woonzorg of een WMO maatwerkvoorziening.
Hierdoor zijn wij instaat om levensloopgerichte begeleiding te bieden.

Groots in kleinschalige zorg

Landelijk zijn er ruim 150 Driestroomhuizen die via een franchiseformule zijn verbonden met Stichting Driestroom. Deze samenwerking zorgt voor een groot landelijk netwerk van kleinschalige, unieke zorginitiatieven met veel specialistische kennis.

Woonmogelijkheden

  • Gezinsgerichte jeugdhulp, verblijf in het gezinshuis.
  • Gezinsgerichte jeugdhulp,kamertraining.
  • Beschermd wonen, wonen met 24/7 begeleidingsaanwezigheid.
  • Beschut wonen, wonen met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid.