Gezinsgerichte Jeugdzorg

Gezinsgerichte Jeugdzorg

Driestroom is door Samen 14, een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten een gecontracteerde jeugdzorg-aanbieder. Voor ons als Driestroomhuis Haaksbergen betekent dit dat wij op het gebied van Jeugdzorg, wonen met verblijf en behandeling mogen bieden.

Opgroeien

Gezinsgerichte jeugdhulp is wonen met verblijf in een gezinsvervangende omgeving. Het primaire doel is zorgen voor een fijne, overzichtelijke en stimulerende woonomgeving. Een woonomgeving die moet gaan voelen als “thuis” en waar de nadruk ligt op zo gewoon mogelijk opgroeien. Opgroeien in een gezinsvervangende omgeving waar altijd dezelfde mensen er voor je zijn, of je nu wakker wordt of naar bed gaat.

Terug naar huis

Het verblijf kan zowel tijdelijk als langdurig zijn. Bij tijdelijke gezinsgericht jeugdhulp is de thuis situatie soms zo scheefgegroeid dat het voor zowel de jongere als ouders, beter is dat deze tijdelijk in een andere woonomgeving verblijft. Op deze manier ontstaat er rust, bij zowel de jongere als het gezinssysteem. Onder de supervisie van onze gedragskundige wordt er gekeken naar datgene wat zowel de jongere maar ook de overige gezinsleden nodig hebben om in de toekomst in de thuissituatie weer samen verder te kunnen. Hierbij valt o.a. te denken aan: het behandelen van gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen van de jongere, traumaverwerking, of systeembegeleiding.

Opgroeien met perspectief

Als terug naar huis geen optie meer is, dan kan de jongere verder opgroeien in het gezinshuis. Als de deze er zowel qua leeftijd als sociaal emotioneel aan toe is,  om het eigen leven meer zelfstandiger vorm te geven, dan kan deze de zelfredzaamheidstraining “Op eigen benen” volgen. Doel van de training is: het versterken van de eigenwaarde en zelfredzaamheid om te leren zelf (meer) sturing te gaan geven aan het eigen leven. Dit betekent wel dat de jongere dan verhuist naar één van de studio’s. Op deze manier kan er dan in eigen tempo toe gewerkt worden naar bijvoorbeeld (begeleid) zelfstandig wonen.