Voor wie

Voor wie

In ons huis hebben we 4 woonplekken, waarvan 2 woonplekken gericht zijn op; gewoon opgroeien in gezinsverband. Deze vorm van wonen is er voor jongeren vanaf 14 jaar. Naast deze 2 woonplekken hebben we ook twee trainingsgerichte woonplekken in de vorm van een inpandige studio. Of je nu 17, 18, 20 of nog wat ouder bent is niet het belangrijkste om hier te kunnen wonen. Wel is het belangrijk dat je er sociaal emotioneel aan toe bent, leerbaar en gemotiveerd bent om te gaan leren je eigen leven vorm te gaan geven.

Om te kunnen wonen is er een indicatie nodig. Tot 18 jaar is dit een jeugdzorg indicatie. Vanaf 18 jaar kun je wonen met; een verlengde jeugdzorg indicatie, een WMO maatwerk beschikking voor beschermd wonen of een WLZ indicatie- wonen kleine groep.

Kenmerkend voor onze huisgenoten is dat er sprake is van een stagnerende ontwikkeling, door bijvoorbeeld autisme, autisme gerelateerde problematiek eventueel in combinatie met een licht verstandelijke beperking of externe factoren. Wij kiezen bewust voor een zogenaamde “horizontale” samenstelling.  De verschillen in leeftijd maakt het dat we een zo divers mogelijk sociaal leerklimaat kunnen bieden.

Contra indicaties

Om het “gewoon gelukkig wonen” voor ieder te kunnen borgen is het ook belangrijk dat we beschrijven wat niet welkom is in ons huis. Wat niet passend is binnen ons gezinshuis is:

  • Verslavingsproblematiek
  • Seksueel grens overschrijdend gedrag
  • Beperkte mobiliteit
  • Ernstige gedragsproblematiek gepaard gaande met ‘acting out’ gedrag
  • Ernstig psychiatrische problematiek
  • Jongeren die afhankelijk zijn van verpleegkundige zorg. Dit zijn voorbehouden handelingen die alleen uitgevoerd mogen worden door een verpleegkundige die bevoegd en bekwaam is (BIG geregistreerd)
  • Geen dagbesteding. De minimale eis die we stellen is dat je minimaal 4 dagdelen een vaste invulling hebt