Waar wij voor gaan

Driestroomhuis Haaksbergen ondersteunt jongeren / jongvolwassen met een zorgvraag naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Leren – leren, zicht krijgen op wie je bent en wat je mogelijkheden zijn.
Wonen – leren, om dit binnen je mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk vorm te gaan geven.
Werken – leren, je talenten te ontdekken en zo optimaal mogelijk toe te passen.

Waar wij voor staan

Om datgene waar wij voor staan te kunnen realiseren gaan we uit van de volgende kernwaarden:

  • Eigenzinnig, we laten ons niet beperken maar durven ook buiten de gebaande paden te treden als dit beste oplossing is.

  • Zorg is, zorgen voor een veilige en warme plek waar je kunt zijn; Wie je bent en Waar je altijd welkom bent.

  • Zorg is, durven te vertrouwen in de ander en zorgen dat je er bent als het nodig is.

  • Zorg is, zorgen voor voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.