Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is een beleving, ieder beleeft de kwaliteit van de geleverde zorg vanuit zijn eigen gezichtspunt. De belangrijkste waarde van de kwaliteit die wij bieden zijn degene die de zorg ontvangen en de borging van de door wet- en regelgeving gestelde processen.

Als zelfstandige aan Driestroom gelieerde zorgorganisatie voldoen wij aan de door zowel wettelijke- als door de Driestroom gehanteerde kwaliteitsnormen en processen. Het betreft normen op het gebied van:

  • Wet- en regelgeving.
  • Bescherming persoonsgegevens.
  • Medezeggenschap.
  • Werving, selectie, plaatsing en uitstroom van cliënten.
  • Zorgregistratie.
  • Incidentenafhandeling.
  • Zorgverlening.
  • Hygiëne.
  • Klachtenafhandeling.
  • Invulling van de behandelcontext bij verblijf met behandeling.

Elke aan Driestroom gelieerde zelfstandige zorgaanbieder is ISO 9001 gecertificeerd.

Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, de voorwaarden op zorg en huisvesting en de ondersteunde diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit binnen Driestroomhuis Haaksbergen gegarandeerd.