Over ons

Over ons

Driestroomhuis Haaksbergen wordt gerund door de gezinshuisouders Susan en Onno. Sinds 2006 zijn wij werkzaam als zelfstandige maatschappelijke ondernemers in de zorg. In eerste instantie zijn we begonnen met een logeerhuis voor kinderen/jongeren met autisme. Nadat we in 2013 met Driestroom in contact zijn gekomen, hebben we het logeerhuis afgebouwd en zijn we in 2014 ons eigen Driestroomhuis begonnen.

Wij hebben beide een ruime ervaring in de verschillende werkvelden. Zo heeft Susan een ruime ervaring in de verslavingszorg, de particuliere thuiszorg en woonzorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking. Onno, heeft op een “uitstapje” na als zorgcoördinator in de verstandelijke gehandicaptenzorg, in verschillende settingen en functies in de jeugdzorg gewerkt.

Onze verschillen in opleiding maakt dat we complementair aan elkaar zijn en gezamenlijk veel kennis en kunde “in huis” hebben. Beide zijn we jaren geleden  “gepakt” door de kracht van de kleinschalige en persoonsgerichte zorg, en het verschil welke deze kan maken.

Susan, BIG geregistreerd verpleegkundige

Susan is een BIG geregistreerd HBO verpleegkundige en SKJ geregistreerd jeugd & gezinsprofessional. De afgelopen jaren heeft zij haar kennis en kunde met name op het gebied van o.a autisme hulpverlening uitgebreid door het volgen van de onderstaande cursussen en opleidingen.

Basistraining “geef me de vijf”
Video-interactie begeleiding “geef me de vijf”
Versterken van zelfredzaamheid van adolescenten met autisme
Invra wonen, actuele zelfstandigheid in beeld
Ouderbegeleiding
Cursus autisme & gehechtheid
Basis cursus “Teken je gesprek coach en LVB”

Onno, Bachelor of Social Work

Onno, is ook SKJ geregistreerd jeugd & gezinswerker en heeft de HBO opleiding Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening als achtergrond. Ook hij heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld in de autismehulpverlening, door her volgen van de onderstaande cursussen en opleidingen.

Basistraining “geef me de vijf”
Vervolgtraining “geef met de vijf”
Zelfredzaamheidstraining voor mensen met een autisme spectrumstoornis
Invra wonen, actuele zelfstandigheid in beeld
Versterken van zelfredzaamheid van adolescenten met autisme
Cursus autisme & gehechtheid
Basis cursus “Teken je gesprek coach en LVB”
Invra arbeid, ontwikkelingsgericht werken naar arbeid

Waarom een Driestroomhuis?

De reden om een Driestroomhuis te starten is, dat wij net als Driestroom, geloven in onbeperkt mee doen. Mee doen op je eigen niveau en in je eigen tempo. Onze medebewoners doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning is dan ook gericht op ontwikkeling.  Een andere reden is dat wij geloven dat goede zorg en vakmanschap het beste tot uiting komt als de mensen “op de vloer” datgene kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid zijn en niet beperkt worden door bureaucratie en zelf de regie hebben. Het franchise concept van Driestroom biedt onze deze mogelijkheid, vandaar dat wij ons in 2014 gelieerd hebben aan Driestroom.

Een stap waar wij tot op de dag van vandaag geen spijt van hebben. Wij kunnen vanuit onze kracht woonzorg bieden die verder gaat dan een “dak boven je hoofd”.  Kleinschalige zorg vanuit een gezinsverband, waar naast kennis, de relatie, echt contact en duurzaamheid de kernwoorden zijn.