Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op 2 pijlers. Ten eerste het Dagelijkse Geluk Model van Driestroom. Daarnaast maken wij gebruik van de INVRA. De INVRA methodiek, is een wetenschappelijk getoetst en vastgesteld instrument. Doel van de methode is het versterken van de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen, zodat zij hun leven op hun eigen manier vorm kunnen geven en het beste uit zichzelf kunnen halen (eigenheid). Meer concreet gaat het om het realiseren van de wens om meer sturing te geven aan het eigen leven, op het gebied van wonen en maatschappelijke deelname. Binnen deze methodiek gaat het om het centraal stellen van krachten, aanleg en talenten, i.p.v. te kijken naar de handicap of beperking.

Kenmerkend voor beide modellen is dat het persoonlijk contact voorop staat, het uitgaan van mogelijkheden, autonomie en zich richt op een kwalitatief waardevol en gelukkig leven.