Een duurzame partner in zorg

Voor u als zorgprofessionals is een betrouwbare, duurzame partner belangrijk om continuïteit in zorg te waarborgen.
Het franchise concept van Driestroomhuizen is voor u als professional deze partner.
Een partner met een bewezen formule; Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Driestroomhuizen een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Door het kwaliteitsmanagement, de behandelcontext, voorwaarden op zorg, en de overige ondersteunende diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit in elk Driestroomhuis gegarandeerd.

Gezinsgerichte Jeugdzorg & 24 uurs woonzorg

Driestroomhuis Haaksbergen verleent gezinsgerichte jeugdzorg, gericht op het opvoeden, verzorgen en behandelen van gedragsproblemen aan jongeren die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.
Jongvolwassenen die langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening, worden vanuit een beschermde woonplek ondersteunt bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Doordat wij diverse woonmogelijkheden hebben en geen leeftijdsgrens hanteren, zijn wij instaat om levensloop gerichte begeleiding te bieden bij het wonen en dagelijkse leven.

Voorwaarden op zorg

Naast de ondersteunende diensten van Stichting Driestroom en de Ondernemers Groep Driestroom, heeft Driestroomhuis Haaksbergen heeft een eigen behandelcoördinator die een adviserende en toezichthoudende rol heeft op het behandelings- en begeleidingsklimaat. Beide gezinshuisouders zijn HBO opgeleid en SKJ geregistreerd als  jeugd-& gezinsprofessional.
Driestroomhuis Haaksbergen is middels een franchise overeenkomst gelieerd aan Stichting Driestroom en valt onder het NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Driestroom (Certificaat nr:18-0553-H).

Door deze werkwijze is Driestroomhuis Haaksbergen voor uw als verwijzer of plaatsende instantie een betrouwbare partner welke een uitstekend rendement levert en in staat is een aanbod te leveren voor complexere problematieken.

Financiering

Driestroom is in ons werkgebied door de onderstaande gemeenten gecontracteerd voor het bieden van Jeugdzorg; gezinshuiszorg & begeleiding individueel en WMO;  begeleiding individueel & begeleiding groep. Beschermd wonen vanuit de WMO is alleen mogelijk met een maatwerkvoorziening.

  • De Twentse Gemeenten – samen 14.
  • De 8 Achterhoekse gemeenten.
  • Regio Midden IJssel en Oost Veluwe.

Naast deze financiering op basis van Zorg in Natura (ZIN) kan er ook zorg verleend worden via de Wet langdurige Zorg (WLZ) bijvoorbeeld GGZ- wonen of VG Wonen met intensieve begeleiding en verzorging.

Kennismaken & Aanmeld procedure

Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg vanuit een gezinsvervangende omgeving.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als professional graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van onze cliënten. Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan. Wij ontvangen u graag.

Voor vragen omtrent de aanmelding kunt u contact op nemen met de gezinshuisouders Susan en Onno.

Aanmelden