Een duurzame partner in zorg

Voor u als zorgprofessionals is een betrouwbare, duurzame partner belangrijk om continuïteit in zorg te waarborgen.
Het franchise concept van Driestroomhuizen is voor u als professional deze partner.
Een partner met een bewezen formule; Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Driestroomhuizen een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Door het kwaliteitsmanagement, de behandelcontext, voorwaarden op zorg, en de overige ondersteunende diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit in elk Driestroomhuis gegarandeerd.

Residentiële jeugdzorg & WMO zorg beschermd wonen

Driestroomhuis Haaksbergen verleent zorg aan jongeren en jongvolwassenen die op vrijwillige basis tijdelijk of langdurige, dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven.
Gezien de leeftijdscategorie waar wij ons op richten begeven wij ons op het snijvlak van de Jeugdzorg en WMO.

Jongeren tot 18 jaar bieden wij een therapeutisch woonklimaat gericht op het opvoeden, verzorgen en behandelen van gedragsproblemen. Jongvolwassenen vanaf 18 jaar worden vanuit een beschermde woonplek ondersteunt bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Doordat wij diverse woonvormen hebben en geen leeftijdsgrens hanteren, zijn wij instaat om levensloop gerichte begeleiding te bieden bij het wonen en dagelijkse leven.

Op deze manier kan ieder zich in zijn eigen tempo ontwikkelen en toe werken naar zo zelfstandig mogelijk wonen.
Wonen passend bij je mogelijkheden op een manier die bijdraagt aan dagelijks geluk.

Voorwaarden op zorg

Naast de ondersteunende diensten van Stichting Driestroom en de Ondernemers Groep Driestroom, heeft Driestroomhuis Haaksbergen heeft een eigen behandelcoördinator die een adviserende en toezichthoudende rol heeft op het behandelings- en begeleidingsklimaat. Stichting Driestroom is een NEN-EN-ISO9001 gecertificeerde zorginstelling (certificaatnummer; 18-0553-H).

Door deze werkwijze is Driestroomhuis Haaksbergen voor uw als verwijzer of plaatsende instantie een betrouwbare partner welke een uitstekend rendement levert en in staat is een aanbod te leveren voor complexere problematieken.

Financiering

Stichting Driestroom is in ons werkgebied voor zowel de Jeugdzorg, WMO en WMO beschermd wonen, door de volgende gemeenten gecontracteerd:

  • De 8 Achterhoekse gemeenten

  • De Twentse Gemeenten – samen 14

  • Regio Midden IJssel en Oost Veluwe

Naast deze financiering op basis van Zorg in Natura (ZIN) kan er ook zorg verleend worden via de Wet langdurige Zorg (WLZ)

Kennismaken & Aanmeld procedure

Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg vanuit een gezinsvervangende omgeving.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als professional graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van onze cliënten. Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan. Wij ontvangen u graag.

Voor vragen omtrent de aanmelding kunt u contact op nemen met de gezinshuisouders Susan en Onno.

Aanmelden