Uit huis en dan...

Soms zijn er momenten dat thuis wonen van je kind niet meer gaat.
Ook kan het zijn dat je kind zelfstandig wil gaan wonen maar nog niet genoeg vaardigheden heeft om dit vorm te geven.

Voor u als ouders een lastig vraagstuk. In een instelling is vaak sprake van wisselende begeleiding, grote leefgroepen, een beperkte bereikbaarheid en is een passend vervolg traject niet altijd vanzelfsprekend.

Wonen in Driestroomhuis Haaksbergen is in dit soort situaties een prima alternatief voor een instelling!
Gespecialiseerde zorg, van uit een vertrouwd familieverband, persoonlijke aandacht, midden in de samenleving, professionele hoogopgeleide gezinshuisouders, korte lijnen en een compleet woon aanbod.

Dit alles onder de “vleugels “van stichting Driestroom zorgt ervoor dat wij uw kind excellente begeleiding en zorg kunnen bieden.
Wist u dat er landelijk al meer dan 160 Driestroomhuizen zijn?

Wonen met toekomst perspectief

Uw kind laten wonen binnen Driestroomhuis Haaksbergen betekent, dat wij samen met uw kind invulling gaan geven aan het woontrainingstraject.
Een traject gericht om zo zelfstandig mogelijk te leren wonen op een wijze die bijdraagt aan dagelijks geluk.

Doordat wij diverse woonvormen hebben en geen leeftijdsgrens hanteren, zijn wij instaat om levensloop gerichte begeleiding te bieden bij het wonen en dagelijkse leven.
Voor u als ouder(s) een geruststellende gedachte, want dit zorgt ervoor dat u weer ouder(s) kunt zijn en de vaak zware zorg(en) aan ons over kunt laten.

Nieuwschierig?

Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige en gespecialiseerde woon-zorg vanuit een familiaire context.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als ouders graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de jongeren die bij ons wonen. Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om oriënterend gesprek of een concrete vraag? Wij ontvangen u graag.