Driestroomhuizen

Een Driestroom(gezins)huis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp of WLZ woonzorg – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem.
Gezinshuisouders bieden volgens het 24/7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg aan kinderen, jeugdigen of jong volwassenen, die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

Driestroomhuizen zijn te vinden in al meer dan 136 gemeenten. In al deze gemeenten wordt er zorg geboden in een zo normaal mogelijke context.
Op deze manier is er een uniek, landelijk netwerk ontstaan van ruim 150 Driestroomhuizen, met veel specialistische kennis en vaardigheden.

Elk Driestroomhuis is uniek

Driestroom-gezinsouders bepalen op basis van hun professionele zorgachtergrond, waar voor wie en op welke wijze zij zorg aanbieden.
Driestroomhuis Haaksbergen biedt gezinsgerichte jeugdzorg aan jongeren die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.
Jongvolwassenen die langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening, worden vanuit een beschermde woonplek ondersteunt bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling

Driestroomhuis Haaksbergen is middels een franchise overeenkomst gelieerd aan Stichting Driestroom en valt onder het NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Driestroom (Certificaat nr:18-0553-H).
Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, het opleidingsniveau van beide gezinshuisouders, de voorwaarden op zorg & huisvesting en de ondersteunde diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit van Driestroomhuis Haaksbergen gegarandeerd.

Kennismaken

Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving. Wij maken optimaal gebruik van de krachten van het dagelijkse gezins- en maatschappelijke leven om jongeren/jong volwassenen te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als betrokken ambtenaar/ beleidsmedewerker/ bestuurder graag informeren, maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan deze ontwikkeling.

Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in Driestroomhuis Haaksbergen.
Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan? Wij ontvangen u graag.

Aanmelden