Driestroomhuizen

Wij geloven in zorg in een vertrouwd familieverband. Wakker worden gemaakt door degene die je de avond daarvoor in bed heeft gestopt.
Goede zorg is verankerd in de lokale samenleving en weet de gemeenschap te versterken. Goede zorg is je willen verwonderen in elkaar, vanuit de overtuiging dat ieder mens de wereld iets unieks te bieden heeft.

Driestroomhuizen bieden professionele zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong) volwassen met een beperking en/of gedragsproblematiek vanuit een familiaire context.

Driestroomhuizen zijn te vinden in al meer dan 136 gemeenten. In al deze gemeenten wordt er zorg geboden in een zo normaal mogelijke context.
Op deze manier is er een uniek, landelijk netwerk ontstaan van al meer dan 160 Driestroomhuizen, met veel specialistische kennis en vaardigheden.

Elk Driestroomhuis is uniek

Driestroom-gezinsouders bepalen op basis van hun professionele zorgachtergrond, waar voor wie en op welke wijze zij zorg aanbieden.

Driestroomhuis Haaksbergen biedt woontraining en levensloopgerichte begeleiding aan jongeren die door omstandigheden niet (meer) thuis kunnen wonen of (jong) volwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling

Driestroomhuis Haaksbergen is middels een franchise overeenkomst gelieerd aan Stichting Driestroom en valt onder het NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Driestroom (Certificaat nr:18-0553-H).

Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, de voorwaarden op zorg en huisvesting en de ondersteunde diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit van Driestroomhuis Haaksbergen gegarandeerd.

Kennismaken

Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving. Wij maken optimaal gebruik van de krachten van het dagelijkse gezins- en maatschappelijke leven om jongeren te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als betrokken ambtenaar/ beleidsmedewerker/ bestuurder graag informeren, maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren de ontwikkeling van deze jongeren.

Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in Driestroomhuis Haaksbergen.
Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan? Wij ontvangen u graag.

Aanmelden