Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wonen is mogelijk voor jongeren vanaf 12 jaar.Wij kiezen bewust voor een zogenaamde “horizontale” samenstelling. De verschillen in leeftijd en de daarbij behorende leeftijdsfase maakt het dat we een zo divers mogelijk sociaal leerklimaat kunnen bieden.

Nee, wij maken geen gebruik van een wachtlijst.  Om te weten of er direct of op korte termijn woonmogelijkheden zijn, kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen.

Mocht er op korte termijn plek zijn, dan nodigen we u eerst uit om eens kennis te komen maken en sfeer te komen proeven. Mocht dit kennismakingsgesprek van beide kanten als positief zijn ervaren en de hulpvragen passend zijn bij datgene wat wij bieden, dan kunt u zich in eerste instantie bij ons aanmelden. Wij zullen dan de aanmelding doen bij het Driestroomloket.

De dagelijkse zorg en begeleiding wordt door ons, de gezinshuisouders zelf vormgegeven. Daarnaast is er een gedragskundige aan ons huis verbonden. Deze gedragskundige, vervult de rol van behandelcoördinator en geeft ons gevraagd en ongevraagd advies en heeft een toezichthoudende rol op het zorg- en behandelklimaat.

Als een kind 18 jaar wordt, stop onze zorg niet maar is er een andere indicatie nodig. Na het 18e levensjaar mogelijk om met een indicatie voor verlengde jeugdwet, een WMO maatwerkovereenkomst of WLZ indicatie  de zelfredzaamheidstraining “Op Eigen Benen” te volgen.

Jazeker, ons uitgangspunt is dat ieder in zijn/haar kracht moet staan dus en dat geldt ook voor ons als gezinshuisouders. Dit betekent dat wonen in ons gezinshuis niet mogelijk is als er sprake is van: verslavingsproblematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag en acting-out gedrag, daar wij dit gedrag niet passend vinden bij onze krachten en de huislijkheid die wij nastreven.

De studio’s zijn deels al ingericht. Zo heeft elke studio een vaste inbouwkledingkast en is deze voorzien van een bed.  Wij zorgen er verder voor dat de studio schoon en fris geschilderd wordt opgeleverd. In welke kleur dit gebeurt, overleggen we samen. Ook zorgen we voor keuken inventaris, zodat ieder zijn/haar eigen spulletjes heeft. De verdere inrichting is een persoonlijke kwestie, het is onze insteek dat onze toekomstige medebewoner zich thuis voelt.

In de zomervakantie gaan we met alle medebewoners en onze eigen kinderen op vakantie. Deze vakantie is niet verplicht, dus als iemand naar zijn ouders /verzorgers wil en dit is ook mogelijk.

Wij zijn per jaar 2 weken dicht i.v.m. onze privé vakanties. Het gaat dan om de 1e week van de schoolvakantie( regio Noord) en de periode tussen kerst en oud en nieuw. Verder zijn we, uitzonderingen daargelaten altijd open. In de periode dat wij dicht zijn, gaan we in overleg met jou, je ouders/verzorgers en behandelcoördinator kijken naar een alternatieve verblijfsplek. Het kan dan gaan om verblijf bij; ouders of steunnetwerk, vakantie kamp of naar een collega driestroomgezinshuis. Uiteraard zijn de kosten die dit met zich mee brengt voor rekening van het gezinshuis.

De jeugdzorgkamers zijn qua ruimte iets kleiner, ze hebben ook geen apart slaapgedeelte en eigen badkamer op de kamer.

Onze werkwijze in ontwikkelingsgericht, wij zijn er om jou te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven op het gebied van; wonen, werken en mee doen. Wij kijken naar je krachten en helpen jou, je talenten te ontdekken, je praktische vaardigheden repertoire uit te breiden en zetten in op het vergroten van je eigen probleem oplossend vermogen. Dit alles vanuit onze overtuiging dat ieder binnen zijn mogelijkheden zo autonoom mogelijk moet kunnen wonen en leven.

Wij verwachten van jou dat jij gemotiveerd bent om te werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling en het aandurft om  niet werkende strategieën los te laten en durft te experimenteren met nieuw gedrag. Van de oudere jongeren en de jongvolwassenen verwachten wij dat deze voorafgaande aan opname een motivatiebrief schrijven, waarin zij aangeven waar aan ze willen werken of wat hun doel van het verblijf is.