Samenwerking

Samenwerking

Het verlenen van zorg kunnen wij niet alleen en doen wij niet alleen. Goede zorg draait om samen werken. Samen werken; om elkaar aan te vullen, om expertise te delen, maar ook om gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het dagelijks geluk van onze cliënten.

Onze samenwerkingspartners

OZJT/Samen14