Driestroom

Driestroom

Driestroom weet als geen ander hoe belangrijk een goede woonomgeving is. Soms kan het zijn dat ondersteuning in het eigen gezin niet (meer) lukt, of dat zelfstandig(er) wonen nu nog niet lukt. Driestroom biedt de mogelijkheid kinderen/jongeren/(jong)volwassenen te laten wonen in een Driestroomhuis.

Driestroomhuizen

Driestroomhuizen, zijn gezinshuizen waar kinderen/jongeren/volwassenen met een beperking in een beschermde omgeving op kunnen groeien. Met ondersteuning van gezinshuisouders bieden zij vertrouwde 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding.
Ieder Driestroomhuis heeft zijn eigen expertise en doelgroep, zodat er altijd wel een passend Driestroomhuis is. Driestroomhuizen zijn verspreid over het hele land, landelijk zijn er al meer dan 160 Driestroomhuizen.

Alledaags geluk

Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op je eigen niveau en in je eigen tempo. Onze cliënten doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning is dan ook gericht op ontwikkeling en persoonlijke groei. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.
Alledaags geluk zit in kleine dingen. In een vriendelijk woord, een glimlach en een schouderklopje. In aandacht voor een ander. Aandacht geven is eigenlijk niets anders dan stilstaan bij iets of iemand. Het mooie van stilstaan bij een ander is, dat het veel in beweging zet. Dat weten de medewerkers van Driestroom en de Driestroomhuizen, want zij zetten elke dag veel in beweging. Voor de cliënt en voor ouders en/of verzorgers.